Tietosuojaseloste

Tämä tietosuojaseloste kattaa henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukaisen rekisteriselosteen tiedot.

1. REKISTERINPITÄJÄ

Jaakonmäki Riitta Tmi
Rajakivenkatu 4
20740 Turku
Puhelin: 0400 884 887
Sähköposti: rimulikka@gmail.com

2. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin tietoja käytetään tilausten sekä asiakassuhteen hoitamiseen. Tietoja ei luovuteta eteenpäin kolmansille osapuolille paitsi jos asiakas on antanut tähän erikseen luvan.

3. TIETOJEN KERÄÄMISEN JA KÄSITTELYN PERUSTE

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

4. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Asiakasrekisterin tiedot: nimi, sähköpostiosoite ja muut asiakkaan vapaaehtoisesti antamat tiedot lomakkeen lähetyksen yhteydessä. Ostotapahtuman yhteydessä asiakas voi lisäksi tarvittaessa antaa esimerkiksi postiosoitteen ja puhelinnumeron yhteydenottoa tai tuotteen toimitusta varten. Myymälässä maksamisen yhteydessä ei tallenneta luottokortti- tai pankkitietoja. Google Analytics kerää lisäksi käyttäjän ip-osoitteen ja käyttäjän toiminnan verkkosivuillamme.

5. TIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Sähköpostitse, lomakkeiden kautta ja puhelimitse saatuja tietoja säilytetään niin kauan kuin yhteydenpito asiakkaan kanssa jatkuu tai sopimuksen täytäntöönpaneminen sitä edellyttää. Säilytämme yhteystietoja myös jos yhteydenpidon odotetaan jatkuvan tulevaisuudessakin ostotapahtumien muodossa. Lomakkeiden kautta ja sähköpostitse lähetetyt tiedot säilyvät myös sähköpostissa kunnes siivoamme sähköpostia poistaen vanhimmat viestit.

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakkaan antamat tiedot verkkosivujen lomakkeella, sähköpostitse, puhelimitse tai käynnillä myymälässä. Tietoja kerätään verkkosivuilta myös Google Analytics –analytiikkatyökalun avulla.

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Asiakasrekisteristä ei luovuteta tietoja käsittelyyn riippumattomille tahoille. Milloin mahdollista, olemme valinneet tietojesi säilytyspaikaksi tietoturvalliset, Euroopassa sijaitsevat palvelinkeskukset. Jotkin palveluntarjoajista (sähköpostit, verkkosivujen palvelin) saattavat varmuuskopioida tietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle Yhdysvaltoihin, jotta tietosi olisivat turvassa myös tilanteissa, joissa pääasialliset palvelimet menevät epäkuntoon.

Tietoja luovutetaan sopimuskumppaneille ainoastaan mikäli toimitusten ja palvelun tekninen toteutus sitä vaatii.

8. SUOJAUKSEN PERIAATTEET

8.1 MANUAALINEN AINEISTO

Manuaalista aineistoa voi syntyä myyntitilausten käsittelyn yhteydessä tulosteiden muodossa. Säilytystä vaativat aineistot säilytetään lukituissa tiloissa. Aineistot tuhotaan asianmukaisesti käsittelyn tarpeen ja arkistointiajan päätyttyä.

8.2 SÄHKÖINEN AINEISTO

Tietojen tallennus ja käsittely tapahtuu suojatun SSL-yhteyden ylitse. Pääsy tietoihin edellyttää käyttöliittymään syötettyä käyttäjätunnusta, salasanaa ja riittävät käyttöoikeudet.

Rekisterien sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään ainoastaan sellaiset rekisterinpitäjän ennalta määritellyt työntekijät ja sopimuskumppanit, joiden toimenkuvaan tietojen käsitteleminen kuuluu.

Sähköisessä muodossa olevia tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty kulunvalvonnan sekä muiden toimien avulla. Tietoihin pääsy on rajattu niitä työnkuvassaan tarvitseville henkilöille.

9. TIEDON TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti (esim. sähköpostitse) rekisterinpitäjälle.

10. TIEDON KORJAAMINEN

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn pyynnöstä. Rekisteröidyn tulee ottaa kirjallisesti yhteyttä rekisterinpitäjään tiedon korjaamiseksi.

11. KIELTO-OIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus erikseen kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja. Kielto tulee tehdä kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

11. EVÄSTEIDEN (COOKIES) KÄYTTÖ

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme parantamaan sivujemme sisältöä ja tietoturvaa. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta. On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia sivujen asianmukaiselle toimimiselle.

Ostoskori